Lekplatser

 

Kom och lek!

Service- och tekniknämnden har tagit fram en handlingsplan för
lekplatserna inom tätorten. Först ut är en renovering av lekplatsen
på Björkmansvägen i Gällivare. Hit kan du enkelt ta dig även med
buss (avstigning vid hållplats på Söderbergsvägen)

 


 
 
  
  
  
  
  
  
  


Kontakt:
Enhetschef gata/park
Johan Jillmyr
Tel: 0970-818 000

Felanmälan:
Tel: 0970-818 213