Dags att söka bidrag för jakt- och fiskevårdande åtgärder!

För de jakt- och fiskevårdsorganisationer/ samfällighetsföreningar som vill söka ekonomiskt stöd från kommunen under 2022, är det nu dags att lämna in redovisning av 2021 års verksamhet (om sådan funnits), samt planerade åtgärder för 2022 i samband med ansökan om bidrag för fisk- och viltvårdande åtgärder.

Till bidragsansökan bifogas:

  •  Verksamhetsberättelse
  •  Ekonomisk redogörelse för 2021 års verksamhet
  •  Beräknade kostnader för planerad verksamhet 2021 (som berättigar bidrag enligt rådande bidragsvillkor)
  •  Tillstånd från Länsstyrelsens vatten- & fiskeenhet för eventuella planerade utplanteringar eller övrig vattenverksamhet.

Besök http://gellivare.se/Kommun/Fritid/Foreningsbidrag/ för mer information och ansökningsblanketter.

Sista ansökningsdag är 31:a mars! 

Ofullständig bidragsansökan/redovisning kommer ej att behandlas.
Eventuella frågor besvaras av Pia Sundvall pia.sundvall@gallivare.se

Varmt välkomna att söka!

 

 

 

Publicerat av: Pia Sundvall