Ny tillfällig skoterled söder om Nuolajärvi!

På grund av de byggnationer som pågår söder om Nuolajärvi har en tillfällig skoterled dragits söder om den gamla Kalixvägen där leden tidigare gick. 

Den tillfälliga skoterledssträckan gäller vintern 21/22 och är skyltad med ledkryss i terrängen. Den permanenta skoterleden i området kommer att dras i samband med byggprojektets markarbeten under barmarksperioden 2022. För de som ska köra via Nuolajärvi till OK/Q8 är en kort sträcka samförlagd med skidspåret - Här uppmanar vi till hänsyn och låga hastigheter.

Välkomna ut!