Starta förening

Nedan följer en kortfattad beskrivning av hur du går tillväga. Naturligtvis är du välkommen att kontakta oss på fritidsenheten om du har några funderingar.

 1. Den tilltänkta föreningen bildar en interimsstyrelse, som skall protokollföras. I protokollet ska följande framgå:
  •  styrelsens sammansättning (ordförande, kassör, sekreterare och övriga ledamöter)
  •   föreningens officiella namn samt dess hemmahörande adress
  •   fastställda medlemsavgifter samt upprättad medlemsmatrikel
 2. Vidare ska föreningen anta stadgar för sin verksamhet (RF:s normalstadgar går bra att använda sig av)
 3. Föreningen ska också kontakta Lokala skattemyndigheten för erhållande av organisationsnummer, där är det viktigt att man har med sig ett justerat protokoll från bildande av interimsstyrelsen
 4. Föreningen ska också öppna ett eget Bankgiro
 5. När allt ovan är gjort skall föreningen göra en skriftlig ansökan till Ungdom, Fritid- och Kulturförvaltningen, till denna bifogas antagna stadgar, och protokoll från bildande av interimstyrelse. Mer information se vilkor bidragsgivning.

 Kontakt:

Fritidssamordnare
Sofie Larsson
Tel: 0970-818 229
E-post