Verksamhet för personer med funktionsvariation

På grund av det rådande läget med Covid-19 så är verksamheten pausad. Vid ändrat läge uppdaterar vi med information.

Vi på fritidsgården Polar erbjuder verksamhet för personer med funktionsvariation. Under flertalet år har vi haft verksamhet för FUB. För att bredda verksamheten har vi valt att döpa om den till Verksamhet för personer med funktionsvariation. Detta för att öppna upp för fler och yngre besökare. Vår målsättning är att integrera deltagarna i vår dagliga öppna verksamhet.

Vid varje aktivitet utgår vi från fritidsgården, så samling sker alltid här om inte annat uppges. 

Besök oss gärna och prova på våra aktiviteter!

Plats: Fritidsgården Polar (Per Högströmsgatan 9)

Tid: Kl 15.30-17.30

Har ni frågor eller funderingar så kan ni kontakta oss via telefon:

Fritidsgården Polar
Tel. 0970-818 150