Information om Coronaviruset

Ingen påvisad Covid-19 under de senaste veckorna i kommunen.  För att detta ska bestå är det viktigt att vi fortsätter följa  Folkhälsomyndigetens anvisningar. Tänk på att försätta hålla avståndet och stanna hemma vid minsta tecken på förkylning. De kommande veckorna är avgörande för att förhindra en ny smittvåg.

Information om aktuell smittspridning hittar du här

För allmän information om coronaviruset kan du ringa 113 13.

Aktuell smittspridning  |  Vård och omsorg
Skola och förskola  |  Företag  |  Möten och evenemang 
 Lättläst och anpassad information
Digitalt stöd i kristid