Fortsatt ökad smittspridning i länet

2020-10-12

Gällivare kommun har totalt 11 fall under de senaste två veckorna. Fem nya fall av Covid-19 har under vecka 41 rapporterats enligt siffror som presenterades från Region Norrbotten idag.
Vi ser att allt fler förkylningssymtom visar sig vara Covid- 19, säger smittskyddsläkare Anders Nystedt under dagens samverkanskonferens. Spridning i länet börjar ta fart.

 

Under vecka 41 rapporterar länet 83 nya fall av Covid-19 i länet och det är en ökad smittspridning. Två personer är inlagda på sjukhus, ingen under intensivvård. Luleå har en ökning med 33 nya fall och Boden med 21 nya fall. Jokkmokk som tidigare hade stor spridning rapporterar fem nya fall.

-  Smittan flammar upp lite här och var just nu, säger Nystedt, smittskyddsläkare vid Regionen.

Glömmer avstånd
Samtidigt visar Länsstyrelsens efterlevnadsuppdrag att det slarvas med att hålla avståndet ute i butiker och restauranger runt om i länet, speciellt bland äldre personer över 70 år.

Folkhälsomyndigheten har också kommit med nya rekommendationer hur man ska förhålla sig om någon inom familjen blir smittad. De nya rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten innebär att även så kallade hushållskontakter till den smittade personen ska ges förhållningsregler. Reglerna kan till exempel innebära att man inte får gå till arbetet och smittpenning kan då ges om en läkare bedömer detta. Med hushållskontakter avses personer som delat boende med den smittade någon gång under perioden som hen varit smittsam. Mer om detta kan du läsa på Folkhälsomyndigheten hemsida.

Under förra veckan har man tagit 347 nya serologitester i länet (antikroppar) där 8,9% visat sig vara positiva.

Upphävt besöksförbud 

Besöksförbud har upphörde den 1 okober. För att vi ska kunna fortsätta minimera risken för spridning av Covid-19 så finns rutiner som måste följas.

Vid besök i socialförvaltningens verksamheter gäller:

 • Händer ska desinficeras före och efter besök. Handsprit kommer finnas tillgängligt.

 • Tänk på att fortsätta hålla avstånd på 1,5 meter.

 • Max 2 besökare per boende vid varje besökstillfälle.

 • Inga besök vid minsta förkylningssymptom.

 • Fysisk kontakt undanbeds för att förebygga smittspridning.

 • Vi ber också om att besökare inte vistas i boendes gemensamma rum.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Personalen kommer fortsättningsvis följa riktlinjer för vårdnära arbete med skyddsutrustning. Socialförvaltningen tillhandahåller ingen skyddsutrustning till besökare.

Om smittan ökar igen finns rutiner för hur detta ska hanteras och tillfälliga besöksförbud kan komma att bli aktuella om smittspridning uppmärksammas. Inflyttning till särskilda boenden i kommunen pågår. Berörda har blivit och kommer att bli kontaktade av socialförvaltningen. Rutiner kring inflyttning är upprättade så ingen utökad risk för smittspridning ska kunna ske.

Specialistteam
Specialteamet inom hemtjänsten som bara jobbar med misstänkt smittade och konstaterade Covid-19 fall kommer förlängs till årsskiftet.

Nationella beslut

 • Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd rekommendation om att testa barn från förskoleklass och uppåt som har symtom på covid-19. Barnen kan snabbare återgå till skolan om de har ett negativt provsvar.
 • Inreseförbud till Sverige från länder utanför Europa.
 • Gränsövergången mot Norge och Finlad öppen för norrbottningar
 • UD häver avrådan om icke nödvändiga resor till Finland
 • Gränsövergången mot Finland öppen för gränssamfundet
 • Allmänna sammankomster om max 50 personer
 • Besöksförbudet på äldreboenden upphävt

Vi har avslutat den den dagliga rapporteringen av antalet misstänkt smittade  bland brukare i våra egna verksamhter på grund av den låga siffran. Skulle läget förändras kommer rapportering återupptas.