Håll i, håll ut och håll avståndet

Enligt Smittskydd Norrbottens senaste rapport har Gällivare kommun fram till idag närmare 600 fall med konstaterad Covid 19. Det innebär en incidens (smittade per 1000 invånare) på 32,9, vilket fortsatt är högst i landet. Samtidigt har kurvan över nya smittade pekat neråt under de senaste veckorna.

Antal konstaterade fall per kommun tom v31.

 Incidens per 1000 inv och kommun tom v31

Biträdande smittskyddsläkare Jonas Hansson rapporterar en allmänt sett positiv trend och att antalet smittade i Norrbotten fortsätter att gå ner.

- Det är glädjande att vi har en positiv trend men läget är trots det allvarligt. Med en samhällssmitta i kommunen är fortsatt försiktighet av mycket stor betydelse. Håll i, håll ut och håll avstånd; säger tjänstgörande stabschef Sara Källgarn, Gällivare kommun.

Planerad öppning av bibliotek
Kommunens krisledningsgrupp har beslutat att från måndag 10 augusti öppna biblioteket i Gällivare. Detta kommer då att ske med begränsade öppettider och särskilda restriktioner vid besök (se separat text). Beslutet omfattar även Re-form informationscenter i centrala Gällivare, som slår upp portarna för besökare tisdag 11 augusti. De planerade öppningarna förutsätter dock att läget är fortsatt stabilt. Besöksförbudet på kommunens äldreboenden gäller fortsättningsvis.

Ökad fjällturism
Länsstyrelsen rapporterar att det är högt tryck på besöksnäringen i fjällen och många besökare är ovana att vistas i fjällvärlden. Sjukhuset i Gällivare vädjar till samtliga fjällvandrare om extra försiktighet och att inte ta några onödiga risker, då det redan är ett ansträngt läge inom sjukvården.

Visa hänsyn – håll avstånd
Det är av yttersta vikt att alla följer Folkhälsomyndighetens anvisningar för att minska smittspridningen. Ett avstånd på cirka två meters avstånd till andra personer bidrar till att minska viruset från att spridas, både inom- och utomhus. Visa hänsyn och respekt för din omgivning. 

- Det mynnar ut i att du som individ har ett eget ansvar, är du sjuk så stanna hemma och är du frisk se då till att inte bli smittad. Detta är enkelt och viktigt, säger smittskyddsläkare Anders Nystedt.

Dagsaktuellt smittläge 5/8, brukare inom den kommunala vård- och omsorgsverksamheten:   

Hemtjänsten: 0 med misstänkt eller konstaterad smitta     
Särskilda boenden: Tre misstänkt eller konstaterat smittade

Rapport från Region Norrbotten, 6/8:

Antal smittade i länet: 1634 personer
Antal avlidna i länet: 87 personer
Gällivare sjukhus: 0 inlagda