Aktuell smittspridning Gällivare

2021-01-21

Flera brukare smittade på särskilt boende

Gällivare kommun har nu ett stort utbrott på ett av kommunens särskilda boenden och vädjar till allmänheten att inte besöka sina anhöriga där. På grund av det rådande läget kommer kommunen återuppta daglig rapportering om smittläget på särskilda boenden och inom hemvården.

Gällivare kommun har ansökt om hemställan för att få införa tillfälligt besöksförbud på det berörda boendet. Beslut väntas tas tidigast på onsdagen av Länsstyrelsen i samråd med Folkhälsomyndigheten. Beslut kan dock dröja till nästa vecka.
Det finns på drabbade boende alltid uppsatt en skylt på entrédörren med information om att smitta finns och en vädjan om att avstå besök, i syfte att inte fler ska smittas.

På boendet utföra man nu kohort vård vilket betyder att den personal som har hand om Covid- 19 inte vårdar andra brukare. De som är smittade är isolerad från andra personer, på en egen avdelning eller eget rum där deras ”egen” personal tar hand om dom. Kohortpersonalen på boendet får till inte hantera livsmedel, mata eller ge medicin till vård- och omsorgstagare utanför kohorten eller dela mat med övrig personal.

Dagsaktuellt smittläge 21  januari inom den kommunala vård- och omsorgsverksamheten:  

Hemvård: 2 konstaterad med Covid-19   

Särskilda boenden: 14  konstaterade med Covid -19

Region Norrbotten:  

Gällivare Sjukhus:  4 inlagd på avdelning ingen under intensivvård 

 

Aktuellt i Sverige och Region Norrbotten (RKL)

 

Antal smittade Sverige (rapport 20 januari)

537 967 (+ 4711)

Antal IVA vårdade Sverige

4625 (+ 28)

Antal avlidna Sverige

10797 (+ 388)

 

 

Antal smittade NB (t.o.m. 20 januari)

9498 (+ 142)*

Antal C-avd NB (morgon 21 januari)

36 (+ 3)

Antal C-IVA NB

5 (0)

Antal C-IVA utomläns

0

Antal ECMO NB

0

Antal avlidna NB (uppdateras tis - tors em)

155

På sjukhus: SY = 20 avd. Ge = 4 avd. Kx = 9 avd. Kra = 0 avd. PÄS = 3 avd, 5 IVA

291 fall mån ons v 3. Jmfr 363 fall mån-ons v 2. 72 färre = -20 %. Lite "svajiga" data dock.