Företag

Vi uppmanar alla verksamhetsutövare att kartlägga om verksamhet är samhällsviktig vid en eventuell stängning av förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet. MSB har nu tagit fram stöd för att hjälpa dig som verksamhetsutövare att bedöma om din verksamhet, eller delar av den, är samhällsviktig vid en stängning av förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet. Materialet stödjer dig även i att identifiera och planera för vilken personal som behövs för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet. 

Mer information finns i material från MSB som du hittar här: