Nationella beslut

Regeringen skärper restriktionerna inför julhelgen - krisinformation.se

Nya skärpta nationella råd 14:e december - krisinformation.se

Vad är allmän sammankomst?

Som allmänna sammankomster räknas bland annat

  • demonstrationer

  • föreläsningar

  • sammankomster för religionsutövning

  • teater- och biografföreställningar samt konserter

Vad är en offentlig tillställning?

Hit räknas bland annat idrottsevenemang, danstillställningar, marknader som till exempel julmarknader och mässor.

För att en sammankomst ska anses som allmän krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den.

För att en tillställning ska anses som offentlig krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den.

Frågor och svar hittar ni på regeringens hemsida.

Alkoholförbud
Alkoholförsäljning får inte ske efter kl 20.00. Gäller från 24 december.

Skolor 
Några restriktioner för grundskolor och förskolor på nationell eller regional nivå finns inte.

Gymnasiet har fjärr- och distansundervisning för att undvika ökad smittspridning och trängsel i samhället.

Skolan följer Skolverket rekommendationer hur de ska jobba på ett smittsäkert sätt. Om en enskild skola drabbas kan det bli aktuellt med exempelvis hemundervisning, meddelar smittskyddet vid Region Norrbotten

Håll avstånd och ta personligt ansvar
De nationella allmänna råden gäller fortfarande för alla. 

  • Håll dig uppdaterad och följ myndigheternas råd och rekommendationer

  • Håll avstånd till andra människor både inomhus och utomhus.

  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten i minst 20 sekunder.

  • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.

  • Om det är möjligt, färdas på ett annat sätt än med allmänna färdmedel eller kollektivtrafiken, till exempel gå eller cykla.

  • Undvik större sociala sammankomster som fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop.

  • Håll avstånd till andra människor på idrottsplatser, i badhus, på gym och i andra träningslokaler. Undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.