Aktuell smittspridning 12 maj

Vi hade en topp av misstänkt smittade bland brukare inom vård och omsorg i Gällivare den 12 april med totalt 39 stycken. Den toppen följer också Region Norrbottens kurva som vid samma tidpunkt hade flest antal inlagda på sjukhusen, sett till hela länet. Från mitten av april har kurvan sakta krupit nedåt, ett resultat av de åtgärder som i bred front har vidtagits, små som stora.

Det är viktigt att vi fortsätter hålla garden uppe. Smittskyddsexperterna är överens om att coronakrisen är långt ifrån över. Smittskyddsläkare Anders Nystedt vid Region Norrbotten säger att smittspridningen i länet minskar men att vi kan förvänta ett nytt större smittutbrott förmodligen till hösten.  Hur kraftigt det utbrottet kommer att bli är omöjligt att med säkerhet kunna förutspå.

Än finns det inget underlag som visar hur stor del av befolkningen i vår kommun som har smittats och därmed fått immunitet. Och vi vet heller inte om någon bredare testverksamhet av immunitet kommer att ske. Enligt smittskyddsläkaren Anders Nystedt har man börjat testa i liten skala och ger exempel på att man i dagarna har testat ett särskilt boende i en annan kommun. Resultatet visade att hälften av personal och brukare hade haft Covid-19, och många med lättare symtom.

I Gällivare kommun har man sedan förra veckan kommit igång med provtagning av Covid -19 på de som har misstänkt smitta inom särskilda boenden. Nästa steg är att börja med provtagning på brukare inom hemtjänsten, för att sedan också testa personal som är misstänkt smittade. 

Vi vet att de äldre är en utsatt grupp och vi ber er att fortsätta avstå från att besöka äldre anhöriga och även vänner i riskgruppen. Vi hjälps alla åt i kampen på att stoppa denna pandemi. Även små insatser har stor betydelse.

På vår hemsida Gallivare.se och på Facebook hittar ni mer information om de åtgärder kommunen vidtar.

Dagsaktuellt smittläge inom den kommunala vård- och omsorgsverksamheten tisdag den 12 maj:

Hemtjänstverksamheten: 5 (+1) personer är misstänkt smittade

Särskilda boenden:  7 (-2) personer är misstänkt smittade  

Region Norrbotten

Gällivare Sjukhus: 5 (+4), ingen under intensivvård

På vår hemsida och på Facebook hittar ni mer information om de åtgärder kommunen vidtar.