Aktuellt läge smittspridning 2020-05-15

Gällivare kommun har en incidens på 0,86 konstaterade Covid- 19 fall per 1000 innevånare, en siffra som är långt under snittvärdet i länet. Siffrorna ger en indikation men det finns en svaghet i statistiken då man kan testa olika mycket i olika kommuner, säger Anders Nystedt, smittskyddsläkare vid Region Norrbotten. Totalt har 42 personer avlidit i Norrbotten av viruset och medelåldern har varit 81 år.  

Gällivares kurva går nedåt

Vi hade en topp av misstänkt smittade bland brukare inom vård och omsorg i Gällivare den 12 april med totalt 39 stycken. Från mitten av april har kurvan sakta krupit nedåt, vilket är ett resultat av alla de åtgärder som i bred front har vidtagits i kommunen.  Diagramområde

Bedömning av misstänkt smitta  
Vi vill också påminna om att kurvan visar  misstänkt smittade av covid-19, alltså inte bekräftad Covid 19 fall. Kommunen har börjat ta dessa prover på brukare inom särskilt boende. Förra veckan togs sex prover på de med misstänkt smitta, ingen visade sig bära på viruset. Region Norrbotten har också meddelat att dom ökar sin provtagningen även till personal inom vård och omsorg som har symtom.  

Under pandemiperioden är det en person som gått bort med bekräftad Covid-19 i Gällivare.

Våra hjältar 
Vi vill hylla Socialförvaltningens personal som varje dag arbetar för att skydda utsatta grupper däribland äldre människor men även de inom riskgrupperna. Vi har till stor del dem att tacka att kurvan på misstänkt smittade idag är lägre än någon gång tidigare. Hos oss inom kommunen har vi många hjältar som tillsammans arbetar för att bromsa denna pandemi. Vi är i en krissituation som ingen av oss tidigare upplevt. Vi gör alla små och stora insatser, allt har betydelse . Vi måste göra detta tillsammans för att få stopp på pandemin. 

Låg arbetslöshet blad unga trots rådande pandemi 
Utifrån statistik framtagen från Arbetsförmedlingen kan vi se att Gällivare har minst arbetslöshet i länet bland ungdomar i ålder 18- 24 år. Under april månad har denna åldersgrupp i Gällivare kommun endast en arbetslöshet på 1.9 %, vilket är nästan hälften av den siffra länet visar upp. Riket har en arbetslöshet på hela 5.8 %

Vår rapportering
Eftersom vi sedan någon vecka tillbaka upplever ett tämligen stabilt läge så har den kommunala krisledningsgruppen beslutat att uppdateringen av smittläget från och med nästa vecka ska göras måndagar och torsdagar. Om läget förvärras kommer daglig uppdatering att återupptas.

Dagsaktuellt smittläge 15 maj inom den kommunala vård- och omsorgsverksamheten:

Hemtjänstverksamheten: 5 misstänkt smittade 

Särskilda boenden: 4 misstänkt smittade

Region Norrbotten:

Gällivare Sjukhus: 5 personer inlagda, en under intensivvård

Önskar alla en trevlig helg!