Aktuellt läge smittspridning 2020-05-25

Under helgen har vi inte haft någon misstänkt smittad i Covid-19 på särskilda boenden, vilket är ett resultat av det goda arbete som har gjorts och görs på våra boenden, samt besöksförbuden som minimerat risken att få in smitta till de äldre och sjuka som är i riskgruppen.

Vi börjar sakna närma oss sommaren och vårt lagersaldo på all skyddsutrustningen bokförs och uppdateras dagligen för att vi ska kunna säkerställa att vi har den utrustning som behövs. Det är viktigt att vi kan tillgodose behovet under sommaren och därför görs kalkyler med beräkningar på dagens lägesbild av smittspridningar med även tänkta scenarion om en andra våg av smittspridning skulle komma.  
 
Det är fortfarande mycket svårt att få tag på godkänd skyddsutrustning från externa leverantörer i landet. Det som underlättar för kommuner är att Länsservice, Länsstyrelsen och Socialstyrelsen nu samordnar leveranser och kommuner kan beställa godkänd skyddsutrustning direkt ifrån dem.  
 
Det goda lagersaldot vi i nuläget har, i kombination med samordning av beställning, gör att vår egenproduktion av munskydd och visir avvecklats.
 
Vi vill slutligen påminna om det 500 brev som Region Norrbotten skickat ut till slumpvis utvalda personer i länet med erbjudande om att ta en immunitetstest.  Är du en av dem som fått erbjudandet är det viktigt att du tar testen. Resultaten som sammanställs kommer att ge en bild av hur immuniteten ser ut i länet vilket gör det lättare att planera för höstens vårdbehov. Sammanställningen kommer presenteras innan midsommar
 
Dagsaktuellt smittläge 25 maj inom den kommunala vård- och omsorgsverksamheten:  
 
Hemtjänstverksamheten: 4 misstänkt smittade   
Särskilda boenden: i dag har vi 1 misstänkt smittade

Region Norrbotten: 
Gällivare Sjukhus: 2 inlagd ingen under intensivvård