Aktuellt läge smittspridning fredag 8 maj

Även om smittkurvorna pekar åt rätt håll sedan en tid tillbaka så är smittskyddsexperterna överens om att coronakrisen är långt ifrån över. Enligt de prognoser som kommunens krisledning nu arbetar efter kan vi förvänta oss en ny topp i månadsskiftet juni-juli.

Hur kraftigt det utbrottet kommer att bli är omöjligt att med säkerhet kunna förutspå, men arbetshypotesen är att vi kan få lika stor smittspridningen som vi upplevde under påskhelgen. I september-oktober förväntas ytterligare ett större smittutbrott.

Det finns inget underlag som visar hur stor del av befolkningen i vår kommun som har smittats så här långt och som skulle ha fått immunitet mot viruset. Någon bredare testverksamhet som kan ge svar på dessa viktiga frågor finns inte heller inom synhåll i dagsläget. Av den anledningen är det också oerhört svårt att ha någon säker uppfattning om hur hårt vi kommer att drabbas.

Krisledningen måste därför i sitt planeringsarbete som nu pågår ta höjd för att kunna möta nya stora smittutbrott genom att ha skyddsutrustning i lager, men även en plan för att klara personalbemanningen på alla vård- och omsorgsenheter och i hemtjänsten.

Samtidigt måste vi alla ta vårt ansvar, hjälpa varandra att orka fortsätta hålla garden uppe, även om det stundtals kan kännas jobbigt att leva upp till alla anvisningar som begränsar vår vardag.

De uppoffringar som vi alla har gjort är ett resultat av den nu nedåtgående kurvan, så ha därför tålamod och fortsätta i samma riktning!
Om inga större förändringar sker kommer nästa rapportering att presenteras på måndag.

Dagsaktuellt smittläge inom den kommunala vård- och omsorgsverksamheten fredag den
8 maj:

Hemtjänstverksamheten
3 personer är misstänkt smittade, en mindre än igår 

Särskilda boenden: 5 personer är misstänkt smittade, 2 mindre än igår 

Man har också tagit i den kommunala verksamheten tagit två Covid -19 prover på brukare som var misstänkt smittade. Båda var negativa.

Region Norrbotten:
Gällivare Sjukhus: 3 personer inlagda, ingen under intensivvård

Vi önskar er en trevlig helg och återkommer på måndag.