Aktuellt läge smittspridning måndag 4 maj Gällivare kommun

Vi ser att läget har stabiliserat sig och det finns ljuspunkter. Enligt Region Norrbottens smittskyddsexperter så finns det en hel del som tyder på att Norrbotten redan upplevt toppen av pandemin.

Den bedömningen stämmer också väl överens med den situation som vi upplever i Gällivare. Det målmedvetna arbetet med att bromsa smittspridningen i vård- och omsorgsverksamheten samt ute bland allmänheten har redan gett mycket positiva resultat. Jämfört med påskhelgen där en ökning skedde så ser nu efter Valborgshelgen en minskning av antalet misstänkt smittade.

Men även en positiv smittkurva har en baksida. Vi måste vara beredda på att pandemin kommer att pågå under längre tid med fortsatta begränsningar i vår vardag.

Folkhälsomyndighetens anvisningar måste fortsättningsvis tas på största allvar. Den som upplever förkylningssymptom ska stanna hemma, social distansering gäller och besök hos personer i riskgrupper ska undvikas. Det är ytterst viktigt att vi alla lever upp till detta för att undvika att nya stora smittutbrott uppstår. Så ett stort tack till er alla där ute som följer dessa anvisningar.

Hemtjänstverksamheten: 5 personer är misstänkt smittade.
Särskilda boenden: 9 personer är misstänkt smittade.

Gällivare Sjukhus: idag var 2 personer inlagda, en av dem i intensivvård.

För eventuell ytterligare information, kontakta:

Tjänsteperson i beredskap, Tib
0970-81 88 08
Mail: 
tib@gallivare.se