Alla måste ta ansvar - det är allvar nu!

Det är viktigt att alla värnar våra äldre och sjuka genom att följa Folkhälsomyndighetens anvisningar för att förhindra en okontrollerad spridning av coronaviruset. Undvik att besöka personer som finns i riskgrupperna, avstå från resor och försöka att hålla social distans. Tillsammans hjälps vi åt!

Kommunstyrelsens ordförande Henrik Ölvebo kommenterar coronaläget inför påskhelgen.