En nedåtgående kurva

Vi kan glädjande berätta att kurvan med misstänkta Covid- 19 fortsätter att gå nedåt inom hemtjänsten och särskilda boenden i Gällivare. Ett stort tack går till våra hjältar som jobbar där, som under flera månader kämpat varje dag, varje timme, för att minska smittspridningen. Kämpat för att våra äldre och de som är i riskgruppen inte ska bli sjuka.

Kurvan visar misstänkta Covid-19 inom hemtjänst och särskilda boenden

Men vi tackar även dig, detta är en gemensam kamp som vi tillsammans gör. Allas insatser och uppoffringar har betydelse. Det är inte över, så det är viktigt att vi håller ut och påminner oss om att det kommer bli bättre.

Statistik visar att vi inte har haft någon med bekräftat Covid-19 som avlidit i Norrbotten sedan 9: onde maj. Just nu tas cirka 800 tester i veckan i länet på patienter med misstänkt smitta och cirka 5% av testerna är positiva, alltså de visar påträffad smitta.

Immunitetstester
Immunitetstester har också tagits på vård- och omsorgspersonal  samt enstaka brukare inom äldreomsorgen och här visar resultatet att  cirka 11 %  bär på immunitet.

Just nu skickas det ut 500 brev till slumpvis utvalda personer i Norrbotten som erbjuds att ta en test för att se de bär på antikroppar. Får du erbjudandet är det viktigt att du tar testen. Resultaten som sammanställs kommer att ge en bild av hur immuniteten ser ut i länet vilket gör det lättare att planera för höstens vårdbehov.

Sammanställd bild från Region Norrbotten som visar statistik på bekräftade Covid-19 per kommun.

Vår rapportering
Eftersom vi sedan någon vecka tillbaka upplever ett tämligen stabilt läge så har den kommunala krisledningsgruppen beslutat att uppdateringen av smittläget från och med nästa vecka ska göras måndagar och torsdagar. Om läget förvärras kommer daglig uppdatering att återupptas.

Så hjälper du till att stoppa smittspridningen

  • Stanna hemma från jobb eller skola och avstå från sociala kontakter om du har luftvägssymtom, feber eller hosta.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Använd handsprit.
  • Håll två meters avstånd till andra människor
  • Avstå från att hälsa på vänner och släkt i riskgruppen
  • Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen.
  • Respektera besöksförbud råder på äldreboenden och sjukhus

Dagsaktuellt smittläge 21 maj inom den kommunala vård- och omsorgsverksamheten:
Hemtjänstverksamheten: 3 misstänkt smittade
Särskilda boenden: 2 misstänkt smittade

Region Norrbotten:
Gällivare Sjukhus:  3 personer inlagda, ingen under intensivvård
 
Vi önskar alla en trevlig helg, nästa rapport ges på måndag!