Endast en med misstänkt Covid-19 på särskilda boenden

Vi vill specifikt hylla våra hjältar som jobbar inom särskilda boenden. Idag  kan dom presentera att vi bara har en brukare med misstänkt Covid-19. Deras arbete är ett resultat av att kurvan är lägre än någon gång tidigare, från att ha legat på 23 misstänkt sjuka i mitten av april till endast en idag.  

Från april har man på Särskilda boenden jobbat hårt med att ta fram fungerande rutiner, haft löpande utbildningar, samt att man arbetat i sjuk och frisk team, vilket betyder att utvalt personal arbetar endast med de som är misstänkt smittade och annan utvald personal jobbar endast med friska. Detta sammantaget har slagit mycket väl ut.  

Vi har personal som varje dag gör ett fantastiskt jobb med att skydda brukare i riskgruppen och hindra smittspridningen. Vi har medborgare som varje dag håller avståndet, som respekterar besöksförbud och som avstår att träffa sina nära och kära. Och så har vi de som är i riskgruppen och som är isolerade. Vi vill tackar alla för de uppoffringar som ni gör dagligen. Vi måste hålla ut och påminna oss om att det blir bättre.  Än har vi en bit kvar att gå.  

Från Region Norrbotten meddelas att 500 slumpmässigt utvalda i länet har fått, eller kommer att få, ett brev hem med erbjudande om att ta ett test för att se om de har antikroppar mot viruset. Resultatet  kommer att ge en bild av hur immuniteteten ser ut i länet.  

-Jag hoppas verkligen att alla som får brevet går till hälsocentralen och lämnar ett prov. Det är en ovärderlig hjälp för oss att kartlägga smittan i länet och planera för vården framöver, säger Anders Nystedt, smittskyddsläkare, till NSD idag.  
Ett resultat gällande smittspridningen i Norrbotten beräknas vara klart till midsommar. 

Eftersom vi sedan någon vecka tillbaka upplever ett tämligen stabilt läge så har kommunens krisledningsgruppen beslutat att uppdateringen av smittläget nu görs måndagar och torsdagar. Om läget förvärras kommer daglig uppdatering att återupptas. 

 

Dagsaktuellt smittläge 18 maj inom den kommunala vård- och omsorgsverksamheten: 

 

Hemtjänstverksamheten: 6 misstänkt smittade  

Särskilda boenden: 1 misstänkt smittad 

Region Norrbotten: 

Gällivare Sjukhus: 2  inlagd varav en under intensivvård