Fortsatt ökad smittspridning

Gällivare kommun ser en ökning i den allmänna smittspridningen i samhället. Detta avspeglar sig också i den kraftiga ökningen som vi ser inom särskilda boenden och inom hemtjänsten, bland både personal och brukare. Det är därför viktigt att vi alla tar vårt ansvar och följer de nationella riktlinjerna och rekommendationerna för att begränsa smittspridning.

 


Kurvan visar brukare med misstänkta smitta av Covid-19 inom kommunens vård och omsorgsboenden samt hemtjänsten.
Klicka på bilden för större.

Det sker idag provtagning av covid-19 och analyser av resultaten visar att även de som inte känner sig sjuka är smittbärare.  Besöksförbudet som fattades den 30 mars av regeringen gäller på samtliga av landets äldreboenden. Vi ber dig respektera besöksförbudet för att värna om våra äldre och de i riskgruppen.

Trots sommar och sol så har vi en pågående pandemi och vi måste alla hjälpas åt att vända denna uppåtgående kurva av smittspridning.

Så därför ber vi dig återigen att:

  • Hålla 2 meter avstånd till de du möter.
  • Tvätta händerna noggrant.
  • Undvik större sociala sammankomster.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Stanna hemma vid minsta tecken på förkylning.
  • Avstå från onödiga resor på mer än två timmar.
  • Är du i riskgruppen, 70 år eller äldre är det extra viktigt att du begränsar dina sociala kontakter och undviker platser där många människor samlas.

Håll ut och håll avståndet. Tillsammans ska vi klara detta.

Dagsaktuellt smittläge torsdag den 4 juni inom den kommunala vård- och omsorgsverksamheten:   

Hemtjänstverksamheten: 9 misstänkt smittade    

Särskilda boenden: 11 misstänkt smittade   

Från region Norrbotten: 10 stycken inlagda på Gällivare sjukhus, ingen under intensivvård

Under morgondagen kommer mer nyheter om detta ut på hemsidan och i våra sociala meder.

 

Instagram @nyagallivare YouTube Gällivarekommun Facebook  Linkedin