"Gällivare helt fantastiskt"

Älvsbyn, Boden och Luleå fortsätter att ha hög incidens och stor smittspridning medans Gällivare sticker ut med en mycket låg smittspridning och endast tre nya fall under förra veckan.

– Ja det är ju helt fantastiskt att se Gällivare! Jag vet inte om det beror på stor försiktighet eller en högre immunitet, säger Anders Nystedt, smittskyddsläkare vid Region Norrbotten.

Gällivare har under de senaste två veckorna en incidens på 0.46%, emedan Älvsbyn under samma period sticker ut med en incidens på 5.6%. Luleås incidens är på 3.43% och Boden med 5.06% har en stor samhällsspridning.

Kiruna går uppåt i smittspridning för varje vecka.

– Ja, det pyr i Kiruna och det går verkligen åt fel håll om vi ser på smittkurvan säger Nystedt.Incidens per 1000 inv och kommunIncidens per kommun (samt hela länet + Sverige) - under hela epidemin jmfr. den senaste/de två senaste veckorna. 

 

Belastning i vården
Just nu är 40 stycken på inlagda med Covid-19 på vårdavdelning, samtidigt som det är hårt tryck med patienter som har andra sjukdomar. Även IVA är hårt belastat och två patienter har blivit inlagda i Umeå för att avlasta regionen. 

Färre som tar prover
Från Region Norrbotten meddelar man att färre har tagit prov den gångna veckan. Från 8000 prover ner till 6000 prover. Om detta beror på att färre är sjuka eller att större antal väljer att avstå provtagning kan man med säkerhet inte veta. 

Störst ökning bland ungdomar
Det finns nu en ökning av smittade bland de yngre född under 00-talet där cirka 20 procent av de positiva proverna kommer från denna åldersgrupp. En stor ökning de sista veckorna. Förut såg man störst smitta bland de födda på 60-70 talet men så är inte fallet nu och därför menar smittskyddsläkaren att det kan var klokt reducera  verksamheterna inom gymnasiet. 

Vaccinationer
Enligt preliminär plan så kommer det i januari 18 400 doser så Regionen då kan vaccinera hälften av de prioriterade grupperna. I februari kommer  90 000 doser vilket gör att 45 000 kan vaccineras från februari. Nystedt betonar att planen är preliminär och att tidsförskjutning kan ske.

Prioriterad grupp i januari är brukare inom äldreomsorgen, med det menas särskilda boenden samt de som har hemtjänst och deras maka/make. I februari kommer man börjar man prioritera personal inom äldreomsorg samt personal inom hälso- och sjukvård.