Gymnasieskolan övergår till distansundervisning från 18/3

Lapplands kommunalförbund övergår från och med den 18:e mars (på Folkhälsomyndighetens rekommendation) till distansundervisning tills vidare. Detta gäller gymnasieskola och vuxenutbildning.

Rekommendationen syftar till att bromsa takten i spridningen av covid-19 i samhället, och att därmed avlasta sjukvården och skydda de mest sårbara från att smittas.

– Det är rimligt i det här läget att uppmana gymnasieskolor, universitet och högskolor till en omställning till distansundervisning. Då kan undervisningen bedrivas utan att elever och studenter samlas i klassrum och lärosalar, säger Johan Carlson, Folkhälsomyndighetens generaldirektör.

Gymnasieelever och studenter är inte i behov av omsorg, till skillnad från barn i grundskolans tidiga årskurser. Både gymnasieskolor, universitet och högskolor samlar också elever och studenter från upptagningsområden som är mycket större än grundskolans.

Mer information finns på Lapplands kommunalförbunds webbsida: