Kraftig ökning av misstänkt smittade i Covid-19

Vi ser nu oroväckande hur kurvan börjar stiga uppåt igen. Antalet  har nästan tredubblats sen rapporteringen i torsdags och vi har nu totalt 14 stycken med misstänkt smitta inom hemtjänst och särskilda boenden. Det är viktigare än någonsin att vi inte släpper garden, vi måste följa riktlinjerna för att skydda de i riskgruppen. Det handlar om liv. 

Vi har haft några  lugna veckor och det är lätt att slappna av. Solen har att börjat att skina och vi vill leva som förut och träffa våra nära och kära. Ska vi klara av att vända detta igen måsta alla ta sitt ansvar. Vi måste hjälpas åt! 

Vi har besöksförbud på våra särskilda boenden för att skydda våra äldre och sjuka i riskgruppen. Just nu är det många anhöriga som vill komma in och besöka sina nära, både inom boenden och inom hemtjänsten. Vi förstår att längtan är stor och ber er hålla ut. Besöksförbud råder på särskilda boenden för att minimera smittspridning. Besöksförbudet är ett nationellt beslut från regeringen. Det är alltså inget som kommunen kan förhandla bort utan detta måste strikt följas. 

Så sprid budskapet. Vi ber om din hjälp att skydda våra äldre och de i riskgruppen. Håll kontakten, men håll avståndet. Undvik besök inomhus. 

Vi får inte glömma bort att vi fortfarande är mitt i en rådande pandemi.   

 
Vi fortsätter att säga detta:

·        Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld. 

·        Besök inte de i riskgruppen

·        Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder. 

·        Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus. 

·        Undvik större sociala sammanhang 

·        Avstå från onödiga resor på mer än två timmar  

·        Är du i riskgruppen, 70 år eller äldre är det extra viktigt att du begränsar dina sociala kontakter och undviker platser där många människor samlas.   

Dagsaktuellt smittläge 1 juni inom den kommunala vård- och omsorgsverksamheten:   

1 avliden i bekräftad Covid-19 

Hemtjänstverksamheten: 9 misstänkt smittade    

Särskilda boenden: i dag har vi 5 misstänkt smittade