Nulägesbild 2/4

Viktig information till föräldrar som har barn i förskola och grundskola. Eva Martinsson chef Barn- och utbildningsförvaltningen informerar.