Ny pandemilag gäller från och med idag

Idag börjar den nya pandemilagen gälla som bland annat ger butiker, gym och köpcentrum nya förhållningsregler. Verksamheter som bryter mot reglerna riskerar vite och i sista hand stängning.

Läs mer på Folkhälsomyndigheten