Positiva resultat!

Allas enträgna arbete med att bromsa och begränsa smittspridningen ger resultat. Inom vård- och omsorgsverksamheten samt hemtjänsten finns det idag bara 13 personer som är misstänkt smittade av covid-19. Så bra läge har vi inte upplevt sedan inledningsskedet av pandemin!

Det är på sin plats med ett stort tack till alla. Personalen på våra enheter som gör ett mycket bra jobb trots den oro och stress som är kopplad till arbetet med misstänkt smittade, men också den breda allmänheten som envist fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens anvisningar för att begränsa smittspridningen.

Som vi rapporterade i början av förra veckan så var Gällivare första kommun i länet med att införa specialteam inom hemtjänsten som arbetar enbart med misstänkt smittade. Att antalet misstänkt smittade brukare inom hemtjänsten sjunkit och idag är nere på tre personer tolkar vi som ett försiktigt tecken på att arbetssättet ger gott resultat.

Arbetsmiljöverket har nu också kommit med skriftligt beslut gällande det skyddsstopp som fackförbundet kommunal för någon vecka sedan utlyste på Forsgläntan efter oro om otillräcklig skyddsutrustning vid arbete med misstänkt smittade brukare.

Arbetsmiljöverket konstaterar i sitt beslut att: ”det inte finns skäl att meddela något förbud eller föreläggande då arbetet som utförs inte innebär omedelbar fara för arbetstagarens liv och hälsa”

Att skyddsstopp utfärdas kan lätt tolkas som någonting negativt, men samtidigt är det en trygghet för såväl anställda som arbetsgivaren att frågor som skapar oro och osäkerhet prövas av berörd myndighet för att skapa klarhet.

Även om vi för dagen upplever ett lugnt och stabilt läge måste vi vara beredda på att pandemin kommer att pågå under längre tid med fortsatta begränsningar i vår vardag.

Folkhälsomyndighetens anvisningar måste även fortsättningsvis tas på största allvar. Den som upplever förkylningssymptom ska stanna hemma, social distansering gäller och besök hos personer i riskgrupper ska undvikas. Det är ytterst viktigt att vi alla lever upp till detta för att undvika att nya stora smittutbrott uppstår.

Dagsaktuellt smittläge inom den kommunala vård- och omsorgsverksamheten:

Hemtjänstverksamheten: 3 personer är misstänkt smittade. 

Särskilda boenden: 10 personer är misstänkt smittade.

Ingen av de misstänkt smittade är inlagd på sjukhus för vård.

Region Norrbotten:

Gällivare Sjukhus: 5 personer inlagda, ingen av dem i intensivvård (uppgivet läge avser tisdag morgon)

För eventuell ytterligare information, kontakta:
Tjänsteperson i beredskap, Tib
0970-81 88 08
Mail: tib@gallivare.se