Skyddsutrustning

Med anledning av Covid-19 och som ett led i kommunens krisledningsarbete sker för närvarande en inventering i samhället av skyddsutrustning. Vi riktar oss till företag/organisation och dig som privatperson.

Det vi behöver veta är:
a) har du/ni tillgång till skyddsutrustning? Om ja, vilken typ och hur mycket?
b) har du/ni möjlighet att producera någon form av skyddsutrustning? Om ja, vilken typ.
c) har du/ni tillgång till 3-D skrivare där visirtillverkning är möjlig?

Med skyddsutrustning avses:
- Munskydd med visir/vätskeavvisande funktion/visir
- Munskydd som uppfyller FFP2 eller FFP3
- Visir/Skyddsglasögon
- Handskar av vinyl/latex - engångs
- Skyddsrockar (med eller utan ärm) - engångs
- Handsprit

Under kontorstid går det bra att lämna in skyddsutrustning på kommunhuset i receptionen. Märk godset med ”skyddsutrustning” och lämna den direkt till höger när du kommit in i receptionen.

Efter kontorstid på till exempel kvällar och helger lämnas skyddsutrustningen till räddningstjänsten i Gällivare. Om dörren är låst, ring på det angivna telefonnumret så kommer personal.

Utöver den tidigare nämnda skyddsutrustningen tar kommunen även tacksamt emot OH-papper/lamineringsblad.

Skicka svar snarast till e-post: samverkan@gallivare.se
Ange namn, ev företag/organisation, kontaktuppgifter

På förhand tack för samverkan!