Smittläget 12 juni

Det allvarliga läget med utbredd smittspridning både inom våra egna verksamheter och samhället i stort består. Inom kommunens vård och omsorgsverksamhet drabbades vi tyvärr idag av det 16:e dödsfallet i misstänkt covid-19 sedan starten på pandemin.

Vi ser visserligen en något minskad utbredning av misstänkt smitta i verksamheten jämfört med inledningen på veckan, men situationen är fortfarande ytterst allvarlig. Flera enheter rapporterar även väldigt hög sjukfrånvaro bland personalen och det är viktigare än någonsin tidigare under pandemin att alla verkligen gör sitt yttersta för att minimera riskerna för smittspridning för att vi inte ska riskera krisen förvärras ytterligare.


Kurvan visar brukare med misstänkta smitta av Covid-19 inom kommunens vård och omsorgsboenden samt hemtjänsten

Socialförvaltningen har sedan en tid tillbaka vidtagit förstärkta skyddsåtgärder för att skydda brukarna mot smitta, men om inte alla i samhället gemensamt sluter upp bakom de restriktioner och anvisningar som Folkhälsomyndigheten utfärdat är risken stor att smittkurvan snart är tillbaka på samma höga nivå som vi upplevde under påskhelgen.

Så därför;
 

  • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
  • Besök inte de i riskgruppen 
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder. 
  • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus. 
  • Undvik större sociala sammanhang 

 

Dagsaktuellt smittläge 12 juni inom den kommunala vård- och omsorgsverksamheten:

1 avliden i bekräftad covid-19

Hemtjänstverksamheten: 15 misstänkt smittade     

Särskilda boenden: 11 misstänkt smittade    

Från Region Norrbotten:  
Gällivare sjukhus:

Vi lägger nu dagligen ut aktuellt smittläge inom den kommunala vård och omsorgsverksamheterna på vår hemsida.  
Coronarapportering skickas som vanligt ut på måndagar och torsdagar då vi även sänder i närradion. Interna nyheter publiceras löpande på insidan.  
 
Nyheter som rör alla medborgare publiceras på våra social medier, följ oss där. 

Instagram @nyagallivare YouTube Gällivarekommun Facebook  Linkedin