Smittläget 17 juni

Akut läge

Läget med utbredd smittspridning både i samhället och inom våra egna verksamheter har förvärrats ytterligare. Inom de kommunala vård- och omsorgsverksamheterna fortsätter kurvan att stiga uppåt.

 

Kurvan visar misstänkt smittade brukare inom de kommunala vård och omsorgsverksamheterna

Flera enheter inom kommunen har även väldigt hög sjukfrånvaro bland personalen och det är viktigare än någonsin tidigare under denna pandemin att alla gör sitt yttersta för att minimera riskerna för smittspridning. Du måste nu skydda dig själv, de i riskgruppen och dina medmänniskor runt dig.  

Socialförvaltningen har sedan en tid tillbaka vidtagit förstärkta skyddsåtgärder för att skydda brukarna mot smitta, men om inte alla i samhället gemensamt sluter upp bakom de restriktioner och anvisningar som Folkhälsomyndigheten utfärdat är vi snart tillbaka på samma höga nivå som vi upplevde under påskhelgen.  

Så kom ihåg att hålla två meters avstånd till de du möter på gatan, i affären och på bensinstationen. Och sitt inte nära varandra på kafferasten eller på arbetsmötet. Använd digitala plattformar så som Teams om möjligheten finns. Tvätta händerna så ofta du kan och undvik att röra dig i ansiktet. Och det viktigaste; stanna hemma om du känner dig förkylt, undvik då andra människor. 

Tänk på dig själv och dina medmänniskor. 

Dagsaktuellt smittläge 17 juni inom den kommunala vård- och omsorgsverksamheten:   
Särskilda boenden: 27 misstänkt smittade  
Hemtjänsten: 12 misstänkt smittade  

Vid Gällivare sjukhus:
7 inlagda varav 6 st är under intensivvård.

Vi lägger nu dagligen ut aktuellt smittläge inom den kommunala vård och omsorgsverksamheterna på vår hemsida.  
Coronarapportering skickas som vanligt ut på måndagar och torsdagar då vi även sänder i närradion. Interna nyheter publiceras löpande på insidan.  
 
Nyheter som rör alla medborgare publiceras på våra social medier, följ oss där. 

Instagram @nyagallivare YouTube Gällivarekommun Facebook  Linkedin