Smittläget 18 juni

Budskapet om allvaret i den rådande smittspridningen har nått ut

Allvaret i den rådande smittspridningen i Gällivare har nått ut både medialt och i kommunens egna kanaler. Siffror som Region Norrbotten som under gårdagen presenterades visar att vi har störst spridning i länet, en incidens på 7,4 per 1000 innevånare.

Kommunen har under gårdagen vidtagit flera åtgärder så som att stänga ner kultur och fritidsverksamheter, informationscentrum Re-form samt gått ut med en uppmaning om att jobba hemifrån till de som har möjligheten.

Incidens per 1000 invånare t.o.m. 15 juni (jmfr Norrbotten/Sverige)

Under gårdagen hade också kommunen samrådsmöte med lokala aktörer för att informera om det rådande läget samt vikten av att vi tillsammans arbetar på bred front för att stoppa denna spridning. Det gäller alla. Det finns en stor välvilja och redan under kvällen kunde vi bevittna effekter i form av förstärkt slussning i butiker samt aktörer som valde att omedelbart drar ner verksamheterna för att stoppa spridningen. I samhället kan vi nu se att folk håller ett tydligt avstånd. Kommunen har inte utfärdat några reserestriktioner utan hälsar alla välkomna att besöka Gällivare kortare eller längre tid, exempelvis för turism eller arbetsrelaterade vistelser.

Däremot uppmanar Gällivare kommun alla invånare och tillfälliga besökare att följa myndigheternas rekommendationer; att hålla avstånd till varandra, ha god handhygien och undvik större sociala sammankomster.

Vi önskar er alla en glad midsommar!

Dagsaktuellt smittläge 18 juni inom den kommunala vård- och omsorgsverksamheten:

Särskilda boenden: 23 misstänkt smittade
Hemtjänsten: 15 misstänkt smittade
En har rapporterats avliden

Från region Norrbotten:

Inga dagsaktuella siffror har rapporterats