Smittläget 8 juni

Smittläget måndag 8 juni

På bara en vecka har antalet misstänkt smittade ute i samhället och inom de kommunala omsorgsverksamheterna ökat oroväckande mycket. Både särskilda boenden och hemtjänsten är drabbade och nu vidtar socialförvaltning förstärkta säkerhetsåtgärder för att skydda brukarna.

Kurvan visar brukare med misstänkta smitta av Covid-19 inom kommunens vård och omsorgsboenden samt hemtjänsten

För att minska smittspridningen har nu all personal som jobbar i brukarnära arbete börjat att använda visir för att  skydda brukarna. Smittspårning pågår just nu och är ytterligare ett viktigt arbete som görs för att minska spridningen av Covid- 19 inom de kommunala vård och omsorgsboendena. Smittspårning på symtomfri personal sker endast efter beslut från läkare vid hälsocentral och smittskyddet vid Region Norrbotten.  Detta är inget som personalen själv kan begära utan det är alltid enhetschefen som ger besked om provtagning ska tas i samband med smittspårning. 

 
Restriktioner och beslut 
Smittspridningen i samhället påverkar både personal och brukare inom socialförvaltningen och äldreomsorgen.  

-Vi märker att  många glömmer de restriktioner som finns, man börjar besöka anhöriga i sina hem, vilket är en stor risk då målgruppen är mycket känslig för smittan, säger förvaltningschef Annette Viksten Åhl.  

Regeringens beslut om besöksförbud på samtliga av landets äldreboenden gäller fortfarande.  

Det är en oroväckande ökning av misstänkt smittade i Covid-19. Det är  nu viktigt att du tar ditt ansvar och gör allt som du kan göra. På så sätt skyddar vi varandra.

Det är bara tillsammans vi kan stoppa denna pandemi.  

  • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld. 
  • Besök inte de i riskgruppen 
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder. 
  • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus. 
  • Undvik större sociala sammanhang 

 

Dagsaktuellt smittläge 8 juni inom den kommunala vård- och omsorgsverksamheten:    

Hemtjänstverksamheten: 15 misstänkt smittade     

Särskilda boenden: i dag har vi 12 misstänkt smittade    

1 avliden i bekräftad Covid-19 

Från Region Norrbotten: 10 stycken vårdas vid Gällivare sjukhus, av dessa är 3 under intensivvård 

Vi lägger nu dagligen ut aktuellt smittläge inom den kommunala vård och omsorgsverksamheterna på vår hemsida.  
Coronarapportering skickas som vanligt ut på måndagar och torsdagar då vi även sänder i närradion. Interna nyheter publiceras löpande på insidan.  
 
Nyheter som rör alla medborgare publiceras på våra social medier, följ oss där. 

Instagram @nyagallivare YouTube Gällivarekommun Facebook  Linkedin