Specialteam inom hemtjänsten ska minska smittspridningen - först i länet

Som först i länet startar nu Gällivare kommun upp ett specialteam inom hemtjänsten för att minska smittspridningen av Covid-19.

– Vår personal har ställt om på en vecka och gjort detta möjligt säger Sandra Keinström Rynbäck, avdelningschef vid hemvård.

Efter påsk skedde en ökning av misstänkt smitta av covid-19 inom hemtjänsten i kommunen. Det var då som avdelningschef Sandra Keinström Rynbäck startade en arbetsgrupp som skulle jobba fram en modell för att minska smittspridning och oro inom hemtjänsten. Tillsammans med enhetschefer inom avdelningen samt medicinskt ansvarig sjuksköterska och socialt ansvarig samordnare växte Gällivaremodellen fram; man skulle utbilda ett specialteam som endast skulle jobba med de som var misstänkt smittade av Covid-19. På så sätt kunde man minska smittspridningen och oro bland personal och brukare. Annan personal inom hemtjänsten skulle endast arbeta med friska brukare. Utmaningen var att detta behövde verkställas snabbt. Riktigt snabbt. En intresseförfrågan gick ut till personalen. IT enheten tog fram teknik som behövdes, politiska beslut fattades, scheman lades om, utbildning togs fram, lokal ordnades och personalenheten stöttade med avtal och analyser.

Det var samverkan på flera enheter inom kommunen och vi har verkligen hjälpt åt. Nu står vi startklara, en och en halv vecka senare. Det är fantastiskt vilket teamwork, säger avdelningschef Sandra Keinström Rynbäck.

Genom utbildning i basala hygienrutiner och skyddsutrustning och genom att undervisa i både nationella och regionala riktlinjer säkerställer man nu att personalen får den kunskap som krävs för att kunna gå ut och jobba med denna grupp.

Jag känner mig lugn, vi har den kunskap och kompetens som vi behöver i teamet för att kunna jobba med misstänkt smittade av covid-19, säger Christine Johansson, kvalitetsansvarig sjuksköterska som ansvarar för specialteamets utbildning.

Sara Nilsson jobbar inom hemtjänsten och var en av de som anmälde sig direkt för att arbeta i specialteamet.

– Jag vill kunna bidra med att ge de som är sjuka i Covid-19 den vård de behöver och det är viktigt att vi kan hjälpa dem på bästa sätt, säger Sara Nilsson.

Specialteamet är sammankopplade med sjuksköterskor inom hemsjukvården som gör bedömningen om en brukare är misstänkt smittad och även när brukaren kan friskförklaras. I dag finns det 8 stycken som jobbar inom specialteamet, men på sikt kommer man att utöka till 12 stycken.

Jag är glad att få göra en insats och jag känner mig helt trygg. Jag känner mig säkrare på jobbet där vi har rätt skyddsutrustning än att röra mig i stan, säger Niklas Johansson som ingår i specialteamet.

Intresset från övriga kommuner i länet har varit stort. Sandra Keinström Rynbäck meddelar att de kommer att dela med sig av hur de tagit fram Gällivaremodellen på specialistteam. I morgon startar de upp, som första specialteamet i länet. Ytterligare en viktig insats i Gällivare kommun för att minska smittspridningen och skydda våra äldre. Tillsammans hjälps vi alla åt.