Spridning i Västerbotten oroar

Förra veckan hade vi 17 nya fall av Covid-19 i Gällivare. Ingen kommun i länet har hög spridning. Det som oroar smittskydd i nuläget är spridning av den engelska mutationen som nu ökar i Västerbotten.

Kommuner

 • Fortsatt hög incidens i länet.
 • Minskande incidens i östra Norrbotten och i gränskommunerna.
 • Arjeplog har gått ner
 • Boden har smärre utbrott i försvarsmakten men spridning på samhället kommer vara värre siffror där nästa vecka.
 • I övrigt lite svårtolkad utveckling. Rätt kraftig ökning i Älvsbyn igen + fortsatt ökning i Piteå. Även ökning i Boden. Där möjligen delvis associerat till fall inom försvarsmaktens verksamheter.
 • I Malmfälten ökar Kirunas fall åter. Oklar anledning.
 • Fram till i fredags hade preliminärt 12 fall av den s.k. UK-mutationen hittats i Norrbotten. Fallen (utom 2) ännu ej rapporterade på individnivå.
 • 11 fall av covid-19 har smittats i arbete på Northvolt i Skellefteå och även 6 av deras anhöriga har konstaterats sjuka. Kan sannolikt vara orsakade av UK-mutationen, enligt Regionen.
 • Regionen ser minskning av smittspridningen in till äldreomsorgen i länet. Antalet människor som avlider i covid-19 tenderar också att minska något.
 • Vaccinationerna av personal och brukare i äldreomsorgen fortsätter men takten är fortsatt relativt långsam då ganska få vaccindoser har levererats.
 • Vecka 7 påbörjas Fas 2 i vaccinationskampanjen i lite större skala.

Stor spridning i grannlänet oroar
Ökning kraftigast i Lycksele och man tar mycket prover där just nu. Nästan alla fall som man ser där är den engelska stammen som är mer spridningsbenägen. Region Norrbotten uppskattar att cirka 8% av Covid-19 fallen i Norrbotten är från det engelska mutationen. Beräkningen görs endast på de prov som den sjuke tar själv och sedan skickas till lab i Uppsala och Tyskland, så det finns in fördröjning och viss osäkerhet i  denna beräkning.

- Spridningsbenägenheten är större men man blir inte mer sjuk av denna mutation. Men när fler blir smittade så är det också  fler som dör, säger Anders Nystedt, smittskyddsläkare vid Region Norrbotten.

 • 1066 positiva fall i Västerbotten med svarsdatum under v6
 • Kraftig ökning av antalet fall i Lycksele  och fortsatt hög smittspridning i Skellefteå
 • Mycket hög takt i provtagningen och 12 092 analyserade tester - 8,7% pos (jmfr 7,9 % v5)
 • Ett ökande antal kända fall av den brittiska virusvarianten. Totalt 94 kända fall, fler analyser pågår. Bidrar påtagligt till smittspridningen i Västerbotten
 • Fortsatt högst andel i åldrarna 19-59 år. Lägre andel i åldrarna > 60 år
 • Mer än 100 av fallen jobbar inom vård och omsorg (majoriteten inom kommunal vård) = ökning

Utveckling antal fall i Västerbotten

Utveckling antal fall i Västerbotten

Gällivare sjukhus
Från sjukhuset noterar man en ökning i samhället.

- Tyder på att vi inte sköter oss, säger Torbjörn Espling överläkare vid Gällivare sjukhus.

Munskydd gäller fortfarande vid besök i vården. 1 mars så planerar sjukhuset att de startar planerade operationer i en stor skala, förutsatt det inte är någon större spridning där vi inte har covid patienter att ta hand om

Från sjukhuset säger man att man får frågor om testning då Piteå och Kiruna utför tester inför resor, sen kan man också göra det på Arlanda. Snabbtester är tillförlitliga men det måste göras på rätt sätt.

Pandemitillsyn
Tillsynen görs av Länsstyrelsen och huvudfokus har varit platser för fritids och kultur verksamhet och handelsplatser. Genomfört tillsynen har fokuserat på Information, kommunikation, vägledning och uppmaning. Tillsynen har skett på distans och fysiskt på plats. Hittills har främst tillsynerna skett i Haparanda, Kalix, Luleå, Boden, Arvidsjaur och Älvsbyn (80 st. tillsyner)

Nytt i tillsynsuppdraget - Kollektivtrafiken

 • Buss eller tåg, linjesträckor som överstiger femton mil.
 • Generellt - vidta lämpliga åtgärder för att förhindra smittspridning och antalet passagerare på färdmedel ska inte överstiga hälften av färdmedlets sittplatser.
 • Bestämmelsen trädde i kraft 14 februari