Stort lagersaldo av skyddsutrustning

Kurvan för antalet misstänkt smittade går nedåt, vi har ett stort lager på skyddsutrustning och värmen är på väg in. Möten utomhus gör det lättare att hålla säkerhetsavståndet.

Kommunen har nu avvecklat all produktion av egen skyddsutrustning och vi riktar ett stort tack till alla som jobbat med detta. Att vi genom egenproduktion har kunnat säkra upp skyddsutrustning till vår personal är ytterligare en insats som bidragit till den nedåtgående kurvan. Vi har idag ett stort lager av skyddsutrustning och sommarens behov har säkerställts utifrån beräknade kalkyler på dagens smittspridningar men även på beräkningar av tänkta scenarion om en andra våg av smittspridning skulle ske.

Samordning
Ytterligare en trygghet gällande skyddsutrustning är att Länsservice, Länsstyrelsen och Socialstyrelsen nu samordnar leveranser och kommuner kan beställa godkänd skyddsutrustning direkt från dem. Så det är det goda lagersaldot vi har i nuläget, i kombination med samordning av beställningar, som gör att vi avvecklat egenproduktionen.

De glädjande sifforna om lågt antal misstänkt smittade till trots måste vi fortsätta be er hålla ut. Vi får inte glömma att pandemin pågår och vi har en lång väg kvar.

Möten utomhus
Rekommendationen från Folkhälsomyndigheten är att vi fortfarande ska minimera nära fysiska kontakter med medmänniskor inomhus. Risken för smittspridning utomhus är påtagligt lägre och därför går det att träffa andra människor utomhus, om säkerhetsavstånden hålls, enligt Johan Carlsson, chef vid Folkhälsomyndigheten. Han säger vidare att det går att träffa barn och barnbarn och exempelvis spela boll, så länge man har ett rimligt avstånd.

Viktiga saker du har hört förr men vi skriver det igen:

  • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
  • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
  • Undvik större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop.
  • Avstå från onödiga resor på mer än två timmar 
  • Är du i riskgruppen, 70 år eller äldre är det extra viktigt att du begränsar dina sociala kontakter och undviker platser där många människor samlas.

Dagsaktuellt smittläge 28 maj inom den kommunala vård- och omsorgsverksamheten:  

Hemtjänstverksamheten: 2 misstänkt smittade   

Särskilda boenden:  3 misstänkt smittade  

Region Norrbotten:  

Gällivare Sjukhus: 6 inlagda, ingen under intensivvård 

Nästa rapportering kommer på måndag. Om läget skulle förvärras återupptas rapportering.