Vaccination i Gällivare

2021-01-18

Nu har alla brukare på särskilda boenden (SÄBO) fått sin första dos med vaccin mot Covid-19. Detta avslutades förra veckan. Den andra dosen ges två till tre veckor efteråt. Totalt har nu 211 brukare vaccinerats på kommunens samtliga särskilda boenden. Vaccineringen har flutit på bra utan några komplikationer. Under nästa vecka börjar kommunen vaccinera brukare i hemsjukvården med dos ett.

Vaccinationen sköts genom Gällivare kommuns vaccinationsgrupp som består av sjuksköterskor från kommunens verksamheter, samt medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) och en vaccinationssamordnare. Gruppen samordnar och planerar det interna arbetet samt för dialogen med Region Norrbotten.  En gång i veckan så samordnas ett möte där det beslutas hur många doser som Gällivare kommun får levererat kommande vecka. Det är viktigt att varje kommun har resurser att kunna ge samtliga vaccinationsdoser som beslutas att de ska tas emot.

 

2021-01-11

Covid-19 vaccination för brukare inom kommunens särskilda boenden har nu kommit till Gällivare. Vaccination kommer att ske på Forsgläntan, Älvgården, Hedgården och Enen.

Vaccination i denna omgång är beräknad att räcka till alla brukare på dom särskilda boendena. Någon mer detaljerad tidsplan redovisas inte då antalet vaccinationsdoser som anländer per vecka kan variera. Om du som anhöriga har frågor kontaktar du ansvarig sjuksköterska på det aktuella boende.

Doser i länet
Norrbotten ska få totalt 9225 doser under januari och 89 250 doser under februari, förutsatt att Sverige får de utlovade antalet. Alla som vaccinerar sig behöver två doser.

I först hand vaccineras nu (prioritering beslutad av Folkhälsomyndigheten)

  • Personer på SÄBO och de som har hemtjänst
  • Vård och omsorgspersonal som arbetar nära personer ovan
  • Nära hushållskontakter till personer som har hemtjänst

Kommunens planering är styrd av den nationella planeringen, att Sverige får rätt antal köpta doser. Vi följer Folkhälsomyndighetens vaccinationsplan om vilka grupper som ska prioriteras. Vi lägger löpande ut information på hemsidan så snart vi vet när nya doser anländer till kommunen och vilka som står på tur att vaccineras.