Kultur

Kulturförvaltningen består av fem olika verksamheter - Allmän kultur, Kulturskolan, Museet, Biblioteken och Bildarkivet. Mer information om respektive verksamhet finner du här till vänster. Vi arbetar för alla grupper i samhället i såväl skolan som på fritiden. Förutom våra verksamheter har vi också livaktiga föreningar och kulturarbetare som ser till att Gällivare i dag är en levande kulturkommun.

Har du synpunkter?

Eller idéer om hur vi kan vidareutveckla kulturen i kommunen? Vill du söka verksamhetsstöd, föreslå kulturstipendiater, m.m – hör av dig till oss.

Besök oss på Facebook Besök oss på Facebook.


Kulturchef
Annette Kohkoinen
Tel: 0970-818 261
E-post


Kultursamordnare Barn- och ungdom

Anneli Nilsson
Tel: 0970- 818 551
E-post

Kultursamordnare Vuxen
Jerker Johansson
Tel: 0970-818 712
E-post

Konst och utställningsintendent
Björn Pettersson ( f.o.m. 15/2)
Tel: 0970-818 365
070-511 35 90
  

Bildarkivsföreståndare
Marie Riskilä
Tel: 0970-818 173
E-post    

Bibliotekarie
Ove Sundvall
Tel: 0970-818 099
E-post