Kulturen i Gällivare ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla i kommunen ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Särskilt barn och ungas rätt till kultur skall beaktas

Toppbild