Konstsamling

Gällivare kommuns konstsamling

 
På uppdrag av Barn-utbildning och kulturnämnden fattar Kulturledningsgruppen beslut om inköp av kommunens konst. Konsten som köps in är ofta av lokala konstnärer men även kvalitativt goda verk av konstnärer utifrån. Konsten placeras i kommunala lokaler.

All kommunal konst finns i ett dataregister med uppgifter om verket: konstnär, titel, pris, tillkomstår, inköpsår, material, var verket finns placerat, eventuell skador och åtgärder av skador. Vi samarbetar med konstinstitutioner, konstnärer och konstföreningar för att stödja konsten genom utställningar, föreläsningar med mera.

Ansvarig för konstsamlingen är museiintendenten har du frågor rörande kommunens konstsamling?
Ta kontakt via e-post Björn.Pettersson@gallivare.se

Har du frågor rörande skulpturer eller offentlig konst utomhus?
Ta kontakt via e-post
jerker.johansson@gallivare.se

Konstnyheter

Samhällsomvandlingen och konsten
Vi arbetar kontinuerligt för att ta hand om den konsten som ska omplaceras p.g.a. samhällsomvandlingen.
Strandvillan och Forsgläntan är två konstutsmyckningsprojekt som är nu avslutade. Konstnärerna Ulrika Weinz, och Erik Holmstedts blev utvalda av referensgruppen för utförande av  uppdragen. I samråd med referesngruppen och med hänsyn till våra politikes uppdrag har också inköp och återanvändning av konstverk gjorts. Ulrika Weinz verk Naturtillgång och Erik Holmstedt verk Narturfyndighet pryder Stora samlingsalen på Forsgläntans äldreboende. Det finns konst utplacerad över hela boendet på offentliga platser samt inne på avdelningarna och personalrum.

 

Här nedan ser du ett urval konstverk som finns utplacerade på Äldreboendet Forsgläntan

Konstverket Februari av textilkonstnären Gudrun Söderholm

Musikens vinande häst av konstnären Erling Johansson

 

Har du konst i din verksamhet och ska flytta?
Konsten som tillhör Gällivare kommun ska återlämnas till kommunen. Verksamhetsansvariga ansvarar för att museiintendent informeras. I det fall vi inte kan hjälpa till med återta konsten, ska den återlämnas till Gällivare museum, storgatan 16. Se våra öppettider.