Konstsamling

Gällivare kommuns konstsamling består av drygt 2300 lösa konstverk. Den har vuxit fram under en längre tid genom att kommunen har köpt in konstverk. Många av dessa är skapade av regionala och lokala konstnärer som till exempel Erling Johansson, Berry Kurkkio, Kjell Knekkta och Barbro Törngren. Merparten av konsten är utplacerad i kommunala verkamheter som kommunhus, ålderdomshem, skolor, flygplats och museet.

Gruvarbetarnas konstsamling
Gruv4an har deponerat en unik konstsamling hos Gällivare kommun. Den kallas i folkmun strejkkonstsamlingen vilket beskriver dess bakgrund. Från december 1969 till februari 1970 rasade en stor strejk i Malmfälten där 4500 gruvarbetare deltog. Eftersom det var en vild strejk fick inte arbetarna någon ersättning från strejkkassorna. Flera konstnärer visade solidaritet med de strejkande och skänkte därför av sin konst. Det anordnades flera konstauktioner och pengarna gick till att stödja kampen. När strejken slutade hade Gruv4an i Gällivare-Malmberget kvar drygt 110 konstverk och dessa blev med tiden gruvarbetarnas konstsamling. I denna finns konstverk av bland andra Siri Derkert, Einar Forseth, Hans Wigert och Björn Blomberg. 

Är du kommunanställd och skaffa, byta konst eller skall skifta kontor?
Vid anskaffande eller byte av konst i enskilda kontor skall museiintendenten kontaktas. Samma sak gäller om konst skall medfölja vid byte av kontor eller om verksamheter skall byta lokaler. Återlämning av mindre konstverk som till exempel målningar sker på Gällivare Kulturmuseum under ordinarie öppettider.

Har du frågor rörande kommunens konstsamling? Kontakta Konstregistrator Björn Pettersson på Gällivare Kulturmuseum: Bjorn.Pettersson@gallivare.se

Offentlig utomhuskonst 
Gällivare kommun har också en del offentlig utomhuskonst. Har du frågor om denna? Kontakta kultursamordnare Jerker Johansson: jerker.johansson@gallivare.se