Konstverk i urval

Detroit juli 1967

Torsten Bergmark (1920–1996). Konstnär och konstkritiker född i Umeå och verksam i Stockholm. Han arbetade på Dagens Nyheter från 1947 till 1974. Därefter bled han utsedd till professor i den moderna konstens teori och idéhistoria vid Konsthögskolan, där han var verksam fram till 1984. 

Bergmark finns bland annat representerad på Nationalmuseum och Moderna Muséet i Stockholm. Gällivare kommuns Kulturnämnd köpte in målningen av konstnären 1967. Denna föreställer en scen ur de våldsamma kravaller som inträffade i Detroit under samma år.

Upploppet började under de tidiga morgontimmarna 23 juli 1967 och det blev ett av de värsta och mest omfattande i USA:s historia. Den utlösande händelsen var en polisrazzia mot en illegal bar som hette The Blind pig. Inledningsvis stod konflikten främst mellan polisen och svarta boende i området. Upploppet eskalerade dock och president Lyndon B Johnson upplevde sig därför tvingad att kalla in 82:a och 101:a luftburna divisionerna. Resultatet blev 43 döda, 1189 skadade, drygt 7200 arresterade och mer än 2000 förstörda byggnader.

Målningen hängde ursprungligen i en skola, men togs ned efter diskussioner om huruvida motivet var passande för eleverna. problematiserar våldet som maktfaktor. Den är numera placerad på museet. Det går att använda målningen som utgångspunkt för diskussioner om våld, demokrati och allas människors lika värde i undervisningen på exempelvis högstadied, gymnasiet och komvux.