MinoriteterGällivare kommun är förvaltningskommun för minoritetsspråken Finska, Meänkieli och Samiska. Arbetet med minoriteterna är därför en viktig och prioriterad del av vår verksamhet. Det är även ett del av vårt demokratiuppdrag och vår vision om att museet skall vara en mötesplats med låga trösklar där alla är välkomna. Vårt arbete med minoriteter omfattar utställningar, arrangemang, speciella projekt, samlingar  och museibutik.

Utställningar
Vi har en basutställning om Samer och vår permanenta utställning om nybyggare handlar delvis om finsk och meänkielitalande. Dessutom har vi en fast utställningsyta reserverad för våra nationella minoriteter, vilken vi kontinuerligt uppdaterar med nya mindre utställningar. Vår nya basutställning om Laponia har premiär i maj. Denna handlar om Lapplands världsarv som är Europas största sammanhängande kultur- och naturlandskap med relativt orörd natur och ger en inblick i minoriteternas levnadsförhållanden. De nationella minoriteterna uppmärksammas också ofta genom tillfälliga utställningar. Under hösten har vi en utställning om samiskt hantverk.

Arrangemang
Gällivare Kulturmuseum anordnar och deltar årligen i flera arrangemang som rör nationella minoriteter. Till exempel Kulturdagarna, Urfolkens dag, Minoritetsveckan och Polarvinternatten. Vi firar även minoriteternas nationaldagar med program och tårta.

Kulturdagar


Speciella projekt

Ett av museets stora projekt är att tillsammans med samiska föreningar försöka få tillbaka föremålen från offerplatsen "Unna Saiva" till Sapmí. Denna var i bruk från vikingatiden till 1600-talet. Under en hårdhänt utgrävning 1915 hittades runt tusen föremål, vilka sändes till Historiska museet i Stockholm där de fortfarande finns kvar.

I museets ägo finns en nästan unik romsk vagn, vilken användes som husvagn av en familj när romerna inte fick vara bofasta. Planen är att renovera vagnen i framtiden och förvandla den till ett rullande museum. Det finns endast en liknande vagn bevarad i Sverige och den står på ett museum i Malmö.

Samlingar
Det finns många föremål i samlingen som kommer från finnar, samer och meänkielitalande. Dessutom är många fotografier i Bildarkivet relevanta för minoriteterna. Vi har även en romsk samling som är skänkt till museet av familjen Dimitri som bodde i Gällivare.


Dimitris samling
Från museets romska samling, vilken är skänkt av familjen Dimitri

Museibutiken
En stor del av sortimentet består av lokalt producerade hantverksprodukter som hör samman med minoritetsgrupperna. För att informera och skapa en djupare förståelse kring grupperna finns det ett utbud av böcker och skrifter.