Utställningar

Gällivare kulturmuseum har en omfattande utställningsverksamhet. Förutom våra fyra basutställningar har vi årligen drygt tio tillfälliga utställningar. Dessa kan handla om allt från samtidskonst, våra nationella minoriteter till bastubad. Vi letar ständigt efter nya spännande utställningar som berör vår kommun eller omvärld och som har ett stort publikt intresse.
Duodje
Tillfälliga utställningar
Vi har två utställningshallar som vi använder till större utställningar. I dessa har vi också olika arrangemang. Andra utställningsytor är en korridor och två trappavsatser.
Läs mer!

 Mineralutställning

Basutställningar
Museet har fyra basutställningar. De tre första handlar om samer, nybyggare och gruvindustrin. Vår fjärde basutställning handlar om Laponia, det vill säga Lapplands världskulturarv och speglar vårt fantastiska kultur- och naturlandskap. Utställningen kommer att öppna i oktober. Vi har även en permanent utställningsyta om våra nationella minoriteter som uppdateras löpande.
Läs mer!