Historia

Leden mellan Sörfjorden i Norge och Áhkájávrre i Sverige har använts i urminnes tider. Befolkningen i området har haft god kontakt med varandra, bedrivit olika näringar och handel.

Förutom rennäringen har jakt och fiske varit viktiga för den dagliga tillvaron och uppehället. Det var sjösamerna som tillsammans med den samiska befolkningen la grunden för det kulturlandskap som finns längs Indre Tysfjorden. Den intensiva rendriften har också satt sin prägel på kulturlandskapet längs Gränsleden mellan Sörfjorden och Áhkájávrre. Vegetationen har präglats av en lång tids renbete. Det finns många platser där vegetationen är extra grön och gräsrik. Här låg gamla mjölkplatser. I närheten av dessa platser kan man finna spår av rennomadernas bosättningar.

Under andra världskriget hade leden en viktig funktion som flyktled. Cirka 3000 människor flydde under kriget över från Tysfjord till Sverige. Många av dessa blev förda över av lokalbefolkningen i området.

Gränsen

Gränsleden går över den Svensk-Norska gränsen
vid riksröse 251. Gränsdragningen mellan Sverige och Norge år 1751 är Europas längsta och fredligaste gräns. Den är 1 619 kilometer lång och består av 615 riksrösen. Åren 1814-1905 var Sverige och Norge i union.