Fjordar sjöar

Indre Tysfjord

Tysfjord är den djupaste fjorden i Nordnorge och den näst djupaste i Norge. Den har ett djup på nästan 900 meter i sina centrala delar, men vid sin mynning bara 200 meter. Sådana djupförhållanden är typiska för äkta fjordar och beror på att de är utmejslade ur berggrunden av istidens glaciärmassor. Isen var tunnast mot fronten och eroderade svagare där, vilket gjorde fjordens tröskel mot havet grundare.

På höstarna har man världens rikaste sillfiske i området när stora sillstim kommer in från Västfjorden, Ofotfjorden och Tysfjorden. Till sillen söker sig inte bara människor, utan också hungriga havsörnar och stora flockar späckhuggare.

Fjorden är omgiven av dramatiska granitfjäll med Stetind, med sina 1391 meter, som den mest kända. Större delen av berggrunden kring fjorden är urberg som ligger utanför fjällberggrunden.

Tysfjorden skär som en stor hand in i Norge från Norskehavet.

De fem fingrarna är Hauköyfjorden, Indre Tysfjorden, Mannfjorden, Grunnfjorden, och Hellemofjorden. Vid Hellemofjorden är Norge som smalast med bara 6,3 kilometer mellan Norskehavet och Sverige. I de inre delarna av fjordarmarna möter man den yngre fjällberggrunden.

Från Kjöpsvik, med sin kalkberggrund och cementfabrik, far man med båt genom Indre Tysfjorden  och in i Sörfjorden.

Áhkajávrre

Áhkajávrre eller Suorvamagasinet, är ett jättemagasin, reglerat genom Suorvadammen och kraftverket i Vietas. I och med vattenkraftepoken, blev älvdalen ett industrilandskap med sjöregleringar och vattenkraftverk. Före dämningarna fanns här flera sjöar i dalgången.

Porjus kraftverk, i Porjus togs i drift 1914. Den första Suorvadammen byggdes 1919, för att reglera vattentillströmmningen till Porjus. Därefter har tre höjningar av dammen skett, den sista 1972.

1972 invigdes Vietas kraftstation och 1978 Ritsems kraftverk. I samband med bygget av Vietas och Ritsems kraftstationer byggdes landsvägen.

Som resultat av denna vattenkraftutbyggnad, har vi idag mitt i fjällvärlden det stora Suorvamagasinet, där väldiga arealer fjällbjörkskog, fjällhed, deltaland, sjöar och vattendrag dämts över till en enda sjö där vattenståndet kan varieras ända upp till 30 meter.