Rennäringen i området

Unna Tjerusj sameby

Unna Tjerusj sameby är en av fyra samebyar i Gällivare kommun. En sameby är en geografisk, ekonomisk och kulturell sammanslutning vars uppgift är att samordna skötseln av medlemmarnas renar. Samebyns betesmarker finns belägna på norra sidan Luleälvens stora sjöar, från norra sidan av Tysfjorden till järnvägen mellan Luleå och Gällivare i samebyn fanns år 2007 omkring 5 000 renar ägda av cirka 100 ägare fördelat på 40-talet familjer.

Renarna kalvar på högfjällsområdena kring Ritsem. Sedan drar de sig sakta västerut mot norska sidan i takt med att snön smälter bort. Fjällryggar som Gálavárddo är viktiga sommarbetesmarker med rik ört- och gräsvegetation. Här ska vuxna renar och renkalvar äta sig starka inför höst och vinter nere i skogslandet.

Unna Tjerusj sameby har av tradition nyttjat fjällen också på norsk sida för renskötsel.Här finns viktiga sommarbetesland, rika på gräs, starr och örter.I takt med att området smälter fram, vandrar renarna västerut, in i havslandet.Vissa år kan de komma ända fram mot fjordområdet.Varma sommardagar söker sig renarna också upp mot glaciären Gihtsejiena, för att undvika mygg, broms och kormflugor.

I slutet av augusti eller i september, samlas renarna för att drivas österut till slakt och skiljningar. Ibland får man med helikopter driva renarna ända från norska sidan.

Mer om samisk historik i området finns att läsa i Naturguiden – Gränsleden.