Byakult 2.0

Efter alla fantastiska år med projektet Byakult 2.0 har det varit final med utställning på museet.
Vi tackar alla som deltagit i projektet och publiken så klart!