Luleåbiennalens utställning på Välkommaskolan i Malmberget monteras ned

Luleåbiennalens utställning har funnits på Välkommanskolan i Malmberget sedan den 21:a november och var tänkt att stå kvar till den 14:e februari, men monterades pga det rådande läget ned redan den 5:e februari. Du kan dock fortfarande ta del av utställningen på film via vår YouTube-kanal.

Luleåbiennalens utställning från Malmberget