Ansökning

Länk till ansökan som e-tjänst

Nu ska alla ansökningar till kulturskolan göras via e-tjänsten som finns
Kontakta kulturskolan ifall inte fullständigt personnummer finns tillgängligt så skickar vi en ansökningsblankett per brev..
Anneli Nilsson 0970-8185 51 anneli.nilsson@gallivare.se

När får jag börja i kulturskolan?
I kulturskolan får man börja när man går i årkurs 3. Ansökan görs i regel när man går i åk 2 under vårterminen.. Men man kan söka till kulturskolan även högre upp i åldrarna tex när man går på mellanstadiet, högstadiet ja tom gymnasiet. Vi har inget speciellt ansökningsdatum till kulturskolan utan vi tar emot ansökningar hela tiden. 

Viktigt att veta: När eleven är antagen till kulturskolans verksamhet så kontaktas ni av ansvarig lärare