Erasmus+projekt

Projektet finansieras av EU-medel enligt Erasmus+programmet. Projektet började 1 september 2016 och kommer att sluta 30 november 2018.

Projektets syften:
Professionell utveckling av musiklärare med fokus på musik, improvisation och rytmiska ämnen.

Öka musiklärarnas kunskaper, erfarenheter genom utbyte och implementering av nya material och verktyg, som skapas under projektet.

Bättre förståelse för den sociala, etniska, språkliga och kulturella mångfalden i dagens Europa.

Läs mer på: www.improvisationjoins.com