Kulturskolans personal

Anette Askebrand
Askebrand, Anette

E-post
Byakult, administratör,
Drama/teaterledare.


Björkman, Eva-Lena
E-post
Projektledare i Byakult.
Drama/ teaterledare och musik.


Bozzolan, Luigi
E-post
Piano (klassisk, jazz, pop),
keyboard och  musikteori.
Ensembleledare i jazz, pop
och rock. Pianist i
körverksamheten. Läs mer 
www.luigibozzolan.com 


Fagerlönn, Pernilla
E-post
Sångpedagog och körledare

Åsdell, Anna
E-post
(vikarie för Margareta)
Dans i skolan, leder
gruppverksamhet kvällstid. 
Interaktiva föreställningar.


Henriksson, Thomas
E-post
saxofon och klarinett.
Ensembleledare inom
jazz och blås.


Johansson, Jerker
E-post
Samordnare inom Kulturskolan

Johansson, Örjan
E-post
gitarr, ensembleledare inom rock.

Karlsson, Johan
E-post
Gitarr, musikproduktion,
studioverksamhet och ljudteknik.
Ensembleledare inom rock- & pop. 


Landström, Andreas
E-post
Slagverk. Verksam i olika ensembler.Administratör
Nilsson, Anneli
E-post

 


Uvemo, Urban
E-post
Gitarr, bas. Ensembleledare 
inom jazz och blås. Service 
och underhåll på instrument 
och utrustning.


Byakult- kreativt skrivande
David Väyrynen
E-post