Kulturskolans personal

Anette Askebrand
Byakult, administratör
Askebrand, Anette

E-post

Byakult, projekt- och teaterledare
Björkman, Eva-Lena
E-post

Pianolärare
Bozzolan, Luigi
E-post

Sång- och körlärare
Fagerlönn, Pernilla
E-post

Danspedagog
Åsdell, Anna
E-post

Saxofon- och klarinett
Henriksson, Thomas
E-post

Samordnare
Johansson, Jerker
E-post

Gitarrlärare
Johansson, Örjan
E-post

Gitarrlärare
Karlsson, Johan
E-post

Trum- och slagverkslärare
Landström, Andreas
E-post

Administratör
Nilsson, Anneli
E-post

Gitarr & baslärare
Uvemo, Urban
E-post


Byakult- kreativt skrivande
David Väyrynen
E-post