Regler och avgifter

Avgiften för Kulturskolan är fr.o.m. 1/1-2020, 603:- / termin.
Men ändras årligen enligt KPI (konsumentprisindex)
Räkningen skickas hem. Har eleven deltagit i undervisningen tre gånger debiteras avgiften.  Eleverna har under det första året möjlighet att hyra instrument av Kulturskolan. Det gäller blåsintrument, gitarr, bas med förstärkare och stråkinstrument. Kostnaden är 100:- / termin.