Miljö & hälsa

Att värna om Gällivares miljö och invånarnas hälsa är en viktig fråga och sker med stöd av såväl lagar inom miljö- och hälsoskyddsområdet som utifrån politiska målsättningar och ambitioner.

Inom miljö- bygg och räddningsförvaltningen finns 3 huvudsakliga delar. Bygg granskar ansökningar om bygglov för både ny-, till- och ombyggnationer samt andra förändringar i och omkring ditt hus. Räddning arbetar för att rädda liv, miljö och egendom samt skapa trygghet för den som vistas i kommunen. Miljö bedriver tillsyn inom miljöskydd (på företag som har eller kan ha miljöpåverkan), hälsoskydd (kontroll av inomhusmiljön för t.ex. elever), livsmedel (den som säljer livsmedel ska ha god kontroll på sina produkter) samt dricksvatten, smittskydd och till viss del, renhållning/avfall.


Miljöstipendium2020 

Miljöstipendium 2020

 

Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen
E-post

Expedition

Tel: 0970-818 000 vx

Förvaltningschef
Henrik Lyngmark
Tel: 0970-818 000 vx

Miljöchef
Helena Olofsson
Tel: 0970-818 000 vx

Övrig kontakt miljö