Avfall & återvinning

Service- och teknikförvaltningen ansvarar för hushållens avfall och jämförligt hushållsavfall från företag. Vi driver också Kavahedens avfallsanläggning (sopstation) och sex återvinningscentraler på landsbygden samt sju miljöstationer. Numera läggs endast en liten del av allt avfall på deponi (soptipp). Det mesta återanvänds, går till behandlingsanläggningar för återvinning eller förbränns. Farligt avfall tas om hand särskilt så att skadliga ämnen inte skadar människa och miljö.

För att möjliggöra olika typer av behandling, ber vi dig om hjälp med att sortera ut farligt avfall, förpackningar och tidningar ur ditt hushållsavfall. Grovsopor och verksamhetsavfall sorteras även det i olika fraktioner

 


Kontakt:

Epost

Frågor om tömning besvaras i första hand av entreprenören
BDX Miljö AB
Tel: 0970-777 04 eller 0970-777 16

Drift av Kavahedens ÅVC & avfallsanläggning:
Kavahedens vågstation
Tel: 0970-818 985

Enhetschef
Arne Björnfot
Tel: 0970-818 181

Verksamhetsledare
Maria Andersson
Tel: 0970-818 927

Avfallsplanerare
Irina Liashenko
Tel: 0970-818 919

Övriga kontakter